Square root
VBT
Calculator
magnet

Trọng K

11 tháng 2 2023 11:19

câu hỏi

(x-3)(x-4)(x-9)(x-12)=0

(x-3)(x-4)(x-9)(x-12)=0


13

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

11 tháng 2 2023 12:11

Được xác nhận

<p>Xin chào em</p><p>Đây là một bài tập trong phần Phương trình</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Ta có:</p><p>x = 3&nbsp;</p><p>x = 4</p><p>x = 9</p><p>x = 12</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p><p>&nbsp;</p>

Xin chào em

Đây là một bài tập trong phần Phương trình

Bài giải chi tiết:

Ta có:

x = 3 

x = 4

x = 9

x = 12

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu 3: Viết cáo biểu tr a) x^(2)+6x+9

1

Được xác nhận