Square root
VBT
Calculator
magnet

SaSaCo S

03 tháng 4 2020 14:58

câu hỏi

(X+3)×247=40755 bằng bao nhiêu


1

2


Thuy P

04 tháng 4 2020 01:00

162

Nguyễn A

04 tháng 4 2020 02:27

bằng 162

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hình chữ nhật có chiều rộng 4dm 8cm ,chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Tính chu vi Hình chữ nhật đó ?

13

Lihat jawaban (1)