Square root
VBT
Calculator
magnet

Phương K

12 tháng 7 2022 08:35

câu hỏi

(x^2+x)^2+4(x^2+x)-12


11

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 7 2022 16:04

Được xác nhận

Chào em Phương K, Cô không thấy đề bài nên cô sẽ tạm hiểu đây là câu rút gọn nhé. Đáp án cho câu hỏi của em là: x^4+2x^3+5x^2+4x-12 Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Chương 4 Bài 3 phần đại số. Lời giải chi tiết như sau: (x^2+x)^2+4(x^2+x)-12 =x^4+2x^3+x^2+4x^2+4x-12 =x^4+2x^3+5x^2+4x-12 Đáp án chính xác là: x^4+2x^3+5x^2+4x-12 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tập A={1,2,3,4,5,6,7,8} 1. Có bao nhiêu tâp con của A chứa sô 2 mà không chưa sô 3

2

Được xác nhận