Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

23 tháng 6 2021 01:54

câu hỏi

√x^2 - 6x + 9


9

1


Bùi Q

23 tháng 6 2021 03:00

-5x+9 nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

so sánh : √6+√13 và 5 rút gọn biểu thức : √10+2√21

10

Lihat jawaban (1)