Square root
VBT
Calculator
magnet

Gia N

27 tháng 10 2022 13:10

câu hỏi

(X-2) (2x-1) -3(x 3) (2x-1)

(X-2) (2x-1) -3(x 3) (2x-1)

 


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 14:14

Được xác nhận

<p>Xin chào em Gia N</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phân tích đa thức thành nhân tử</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>&nbsp; &nbsp; (x–2)(2x–1)–3(x–3)(2x–1)</p><p>=(2x–1).[(x–2)–3(x–3)]</p><p>=(2x–1).[x–2–3x+9]</p><p>=(2x–1)(–2x+7)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Gia N

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 8, bài phân tích đa thức thành nhân tử

Câu trả lời chi tiết như sau:

    (x–2)(2x–1)–3(x–3)(2x–1)

=(2x–1).[(x–2)–3(x–3)]

=(2x–1).[x–2–3x+9]

=(2x–1)(–2x+7)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết: c) 5x+3⋅(10−x)+2x=46

0

Được xác nhận