Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ N

02 tháng 11 2022 01:00

câu hỏi

(x^2 - 25):(x+5)

(x^2 - 25):(x+5)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

05 tháng 11 2022 12:30

Được xác nhận

Xin chào em Vũ N, Đáp án cho câu hỏi của em là: x - 5 Đây là một bài tập thuộc Chương 1, bài 3 Bài giải chi tiết: (x^2 - 25):(x+5)= (x-5)(x+5) : (x+5) = x-5 Kết luận: đáp án chính xác là x-5 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận