Square root
VBT
Calculator
magnet

Yen H

03 tháng 5 2020 04:26

câu hỏi

|x+19|+|x+5|+|x2020|= 4x tìm x giúp mình nha


2

2


Nini K

29 tháng 11 2020 12:52

Ngốc thế

Nini K

29 tháng 11 2020 12:52

Đây là giáo dục công dân mà đâu phải toán đâu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh em như thể tay chân. Có ý nghĩa gì?

1

Lihat jawaban (1)