Square root
VBT
Calculator
magnet

Băng N

18 tháng 10 2022 14:09

câu hỏi

(x/13) ^2=49/169


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

18 tháng 10 2022 14:11

Được xác nhận

<p>Xin chào Băng N.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc toán 6.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>(x/13) ^2=49/169</p><p>=&gt;(x/13)<sup>2</sup>=(7/13)<sup>2</sup></p><p>=&gt;x/13=7/13</p><p>=&gt;x=7</p><p>hoặc x=-7</p><p>Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Băng N.

Đây là câu hỏi thuộc toán 6.

Lời giải chi tiết:

(x/13) ^2=49/169

=>(x/13)2=(7/13)2

=>x/13=7/13

=>x=7

hoặc x=-7

Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

19 tháng 10 2022 07:37

Được xác nhận

Xin chào Băng N. Đây là câu hỏi thuộc Môn Toán lớp 7. Chương 1: Số hữu tỉ Lời giải chi tiết: (x/13) ^2 = 49/169 => (x/13)^2=(7/13)^2 => x/13=7/13 hay x=-7/13 => x=7 hay x=-7 Hãy đặt câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2^5:2^4

6

Được xác nhận