Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh Đ

22 tháng 10 2022 08:13

câu hỏi

(x-1) 3 -x(x-2) 2 +x-1 Giúp mình với:((

(x-1)3-x(x-2)2+x-1

Giúp mình với:((


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

22 tháng 10 2022 08:25

Được xác nhận

<p>Xin chào em Minh Đ,</p><p>Đây là bài tập thuộc Toán 8</p><p>Bài giải chi tiết : &nbsp;</p><p>(x-1)<sup>3</sup>-x(x-2)<sup>2</sup>+x-1</p><p>= x<sup>3 </sup>-3x<sup>2</sup>+3x-1-x(x<sup>2</sup>-4x+4)+x-1</p><p>= x<sup>3 </sup>-3x<sup>2</sup>+3x-1-x<sup>3</sup>+4x<sup>2</sup>-4x+x-1</p><p>= x<sup>2 </sup>- 2</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Minh Đ,

Đây là bài tập thuộc Toán 8

Bài giải chi tiết :  

(x-1)3-x(x-2)2+x-1

= x3 -3x2+3x-1-x(x2-4x+4)+x-1

= x3 -3x2+3x-1-x3+4x2-4x+x-1

= x2 - 2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận