Square root
VBT
Calculator
magnet

Cao T

10 tháng 10 2022 08:48

câu hỏi

(x+1)^3+(x-1)^3 phân tích thành nhân tử

alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 08:51

Được xác nhận

<p>Xin chào em Cao T</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức,Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử<br>Bài giải chi tiết:</p><p>(x+1)<sup>3</sup>+(x-1)<sup>3</sup></p><p>=(x+1+x-1)[(x+1)<sup>2</sup>-(x+1)(x-1)+(x-1)<sup>2</sup>]</p><p>=2x(x<sup>2</sup>+2x+1-x<sup>2</sup>+1+x<sup>2</sup>-2x+1)</p><p>=2x(x<sup>2</sup>+3)<br><strong>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</strong><br><strong>Cảm ơn em.&nbsp;</strong></p>

Xin chào em Cao T

Đây là một bài tập thuộc Chương 1 - Đại số: Phép nhân và phép chia các đa thức,Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử
Bài giải chi tiết:

(x+1)3+(x-1)3

=(x+1+x-1)[(x+1)2-(x+1)(x-1)+(x-1)2]

=2x(x2+2x+1-x2+1+x2-2x+1)

=2x(x2+3)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 08:52

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;</p><p>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 8&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:&nbsp;</p><p>(x+1)<sup>3</sup>+(x-1)<sup>3</sup></p><p>=(x+1+x-1)[(x+1)<sup>2</sup>-(x+1)(x-1)+(x-1)<sup>2</sup>]</p><p>=2x(x<sup>2</sup>+2x+1-x<sup>2</sup>+1+x<sup>2</sup>-2x+1)</p><p>=2x(x<sup>2</sup>+3)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 

Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 8 

Bài giải chi tiết: 

(x+1)3+(x-1)3

=(x+1+x-1)[(x+1)2-(x+1)(x-1)+(x-1)2]

=2x(x2+2x+1-x2+1+x2-2x+1)

=2x(x2+3)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp e vs ạ bài biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai ạ

3

Được xác nhận