Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

06 tháng 4 2020 08:39

câu hỏi

. Viết các câu hỏi này thành tiếng anh: Bạn thích môn học nào? Bạn mấy tuổi? Bạn học lớp nào? Cô bạn tên gì? Nhà bạn ở đâu?


0

2


Huân Đ

07 tháng 4 2020 03:24

What subject do you like?

Huân Đ

07 tháng 4 2020 03:28

What subject do you like? How old arw you? Which class are you in? What's your aunt's name? Where do you live? 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hello !!My name's QuynhAnh .What's your name??🤩

67

Lihat jawaban (21)

Gạch chân lỗi sai trong mỗi câu sau và sửa lại cho đúng: 3.The manager wants us to work more hardly.

3

Được xác nhận