Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần M

04 tháng 4 2020 12:51

câu hỏi

đung nóng 2,8 g Fe rồi cho vào bình đựng 1,344 l Cl2 (đktc). Sau một thời gian ngừng phản ứng thu được 4,875g một muối Fe . tính hiệu xuất của phản ứng trên


0

1


Vũ T

12 tháng 6 2020 06:55

nFe = 0,05 mol; n Cl2 = 0,06 mol ; n FeCl3 = 0,03 mol 2Fe + 3Cl2 --> 2FeCl3 n đầu: 0,05 mol 0,06 mol n pư: 0,03 mol 0,045mol 0,03 n sau. 0,02mol 0,015 mol Hiệu suất phản ứng tính theo Cl2: H = 0,045/0,06 *100% = 75%

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 7,8 hỗn hợp 2 kim loại Mg và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng ,dư . khi phản ứng thu được 8,96l điều kiện tiêu chuẩn

10

Lihat jawaban (1)

Hòa tan 7.84g Fe vào 200ml dd hỗn hợp hai axit HCl 0.15M và H2SO4 0.25M thấy thoát ra V lít khí H2 đktc. Tính V?

112

Được xác nhận