Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê T

18 tháng 11 2021 09:39

câu hỏi

Đầu tàu hỏa kéo toa xe với lực F=5000N làm toa xe đi được 1000m . Tính công của lực kéo của đầu tàu.


20

5


P_Uyên P

21 tháng 11 2021 10:30

Áp dụng công thức A = F.s= 5000.1000 =5000000J = 5000kJ

Ông L

20 tháng 11 2021 08:20

Không biết

Ông L

20 tháng 11 2021 08:21

mình mới học lớp 6 nên ko biết

Bảo S

23 tháng 11 2021 07:48

mẹ lớp 6 tính gì

Ông L

24 tháng 11 2021 03:10

ko biết

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một học sinh đứng cách gương phẳng 2m có một bức tường ở phía sau cách học sinh 1m ảnh của bức tường tạo bởi gương phẳng cách nơi học sinh đứng bao nhiêu m

6

Được xác nhận