Square root
VBT
Calculator
magnet

Quang Đ

22 tháng 10 2020 14:35

câu hỏi

Đầu năm học 2019-2020,nhà trường đã phát động phon trào quyên góp tập trắng để tặng cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn.Trường đã gửi tặng 1200 quyển tập cho các em khó khăn ở vùng sâu vùng xa, phần còn lại nhà trường đã tặng cho 85 HS khó khăn của trường ,mỗi em được 10 quyển tập.Hỏi đầu năm trường đã quyên góp được bao nhiêu quyển tập trắng?


3

1


Cao T

26 tháng 10 2020 02:30

2050 quyển tập trắng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

n+1 n Chứng minh: 2 +2 chia hết cho 3

1

Lihat jawaban (1)