Square root
VBT
Calculator
magnet

Gamer K

27 tháng 2 2020 04:20

câu hỏi

Ở đầu một đường dây tải điện có đặt một máy tăng thế với các cuộn dây có số vòng là 500 vòng và 11 000 vòng. Hiệu điện thế đặt vào cuộn sơ cấp của máy tăng thế là 1 000V. a) Tìm hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng thế. 31 b) Muốn giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện đi 9 lần so với trường hợp a thì cuộn thứ cấp của máy biến thế trên phải có bao nhiêu vòng dây ?no


3

1


Lê M

27 tháng 2 2020 08:03

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. Ta có U1/U2 = N1/N2 => U2 = (N2.U1)/N1 = (11000.1000)/500 = 22000 V. b. Muốn giảm công suất hao phí đi 9 lần thì ta cần tăng U lên 3 lần. Lúc này U2 = 66000 V hay N1/N2 = 1/66 hay số vòng của cuộn thứ cấp là 33000 vòng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có hai kính lúp,số bội giác của chúng lần lượt là G1=2,5x và G2=5x a, dựng ảnh của một vật qua kính lúp? nhận xét? b, tính tiêu cự của mỗi kính lúp

20

Được xác nhận

nếu tăng tiết diện dây dẫn lên gấp 3 lần đồng thời cũng tăng hiệu điện thế truyền tải điện năng lên gấp đôi thì công suất hao phí trên đường dây tải điện sẽ như thế nào? giải thích

1

Lihat jawaban (1)