Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn A

15 tháng 4 2020 13:27

câu hỏi

Đâu là chất gây nghiện chính có trong thuốc lá?


0

1


Fire A

17 tháng 4 2020 05:57

nicotine

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đường gì biết đi ?

0

Lihat jawaban (2)