Square root
VBT
Calculator
magnet

SUNNY O

26 tháng 12 2019 13:00

câu hỏi

ở đậu hà lan, tính trạng hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh, các gen đều nằm trên NST thường di truyền phân li độc lập với nhau a) Xác định kết quả ở F1 khi cho lai cây đậu hà lan hạt vàng với cây hạt xanh b) muốn xác định cây đậu hà lan hạt vàng thuần chủng hay không ta làm như thế nào?


1

2


Thuong N

02 tháng 1 2020 14:55

a . hạt vàng (AA) × hạt xanh (aa) F1: 3 vàng . 1 xanh

Thuong N

02 tháng 1 2020 14:56

sử dụng phép lai phân tích

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

sinh trong chuỗi thức ăn sau : cây cỏ - bọ rùa - ếch vi sinh vật thì cây cỏ là?

0

Lihat jawaban (1)