Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

15 tháng 8 2022 02:41

câu hỏi

Để thu được 7,437 lít khí H2 (đkc) cần cho m gam Al tác dụng với dung dịch HCl. Giá trị m là


10

1


Mkt I

15 tháng 8 2022 03:40

đầu tiên, bạn viết phương trình ra nha như hình bên dưới nha xong rồi tính số mol của H2 (n H2) thì lấy V/22,4= 0.33 Rồi bạn tính số mol của Al theo cái PTHH 0,33 nhân 2 chia 3= 0,2 xong rồi tính khối lượng lấy n Al nhân cho M của Al á Hình như là ra 5,94g nha

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các bất phơng trình: b) (x−3)(4−x)>0

1

Được xác nhận