Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân V

06 tháng 4 2020 02:54

câu hỏi

để thu được 4 gam đồng oxit cần dùng bao nhiêu gam đồng cho tác dụng với bao nhiêu lít oxi (đktc)


0

1


Hoàng T

09 tháng 4 2020 05:25

2Cu+ O2 -> 2CuO nCuO= 4/80=0.05 mol => nCu= 0.05 mol nO2= 0.025 mol => mCu=3.2g VO2= 0.56l

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hòa tan 10,05 gam hỗn hợp gồm Mg,Zn,Fe trong dung dịch chứa HNO3 và KHSO4,thu được 4,48 lít hỗn hợp khí Y tỉ khối so với hidro bằng 8 và dung dịch Z chỉ chứa m gam muối trung hòa.Biết các khí đo ở đktc,khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5.Giá trị m là

7

Lihat jawaban (1)