Square root
VBT
Calculator
magnet

Uyen M

17 tháng 12 2019 05:34

câu hỏi

Đề Thi Toán lớp 4 ra sao khó hat dễ?


0

5


EVA T

18 tháng 12 2019 12:01

không khó lắm

Hồ L

22 tháng 12 2019 14:32

tớ chưa biết

Đỗ P

23 tháng 12 2019 10:07

Mỗi trường mỗi khác em nhé, đề bài khó hay ko là do em thôi, em ráng ôn bài lại, các công thức hình học, tìm x,y,a,..., biểu thức và luyện bài giải là được. Ko có gì khó hết á, chỉ cần chăm chỉ là ok

Trương Đ

18 tháng 12 2019 01:58

hoi kho

Nhã D

19 tháng 12 2019 14:30

chắc không khó lắm đâu

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho dãy số :2 ;5 ;8 ;11; 14;... 101 ; 104.số 77 là số hạng thứ thứ bao nhiêu của dãy

1

Lihat jawaban (1)