Square root
VBT
Calculator
magnet

An N

16 tháng 1 2020 15:18

câu hỏi

đề thi thử THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán lần 1 liên trường TP Vinh tỉnh Nghệ An


0

1


Lưu M

18 tháng 1 2020 23:47

hi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm giá trị thực của thăm số m để hàm số y=1/3x^3 - mx^2 +(m^2-4)x+3 đặt cực tại x=3 A. m=1 B. m=-1 C.m=5 D .=-7

3

Lihat jawaban (1)

một công ty bất động sản có 50 căn hộ cho thuê biết rằng nếu thêm mỗi căn hộ với giá 2 triệu đồng một tháng thì mỗi căn hộ đều có người thuê và cứ tăng thêm giá cho mỗi căn hộ 100000₫ thì sẽ có hai căn hộ bị bỏ trống hỏi muốn có thu nhập cao nhất thì công ty đó phải cho thuê mỗi căn hộ với giá bao nhiêu một tháng.

3

Được xác nhận