Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

29 tháng 11 2019 10:22

câu hỏi

Để thi tốt môn Tiếng Anh thì cần làm gì ạ


0

1


Nguyễn L

01 tháng 12 2019 13:06

Thứ 1:bạn phải thuộc công thức và nắm vững kiến thức . thứ 2 : phải áp dụng đc vào bài học , tích cực giải nhiều bài tập thứ 3:khi đã giải đc bài tập đơn giản thì giải qua đề nâng cao

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

W_lm__t

17

Lihat jawaban (1)