Square root
VBT
Calculator
magnet

Lielie L

12 tháng 1 2021 12:58

câu hỏi

....they use to own the company a) are b) did c) a and B are right d) a and B are wrong


16

1


M. Ngọc

13 tháng 1 2021 03:32

Hi em, ....they use to own the company ? a) are b) did c) a and B are right d) a and B are wrong Câu hỏi này sử dụng cấu trúc câu mang nghĩa 'đã từng'. Ở thể nghi vấn, câu có cấu trúc: 'Did + S + use to + Vo....?'. Vậy đáp án chính xác là B. did Dịch nghĩa: Họ đã từng sở hữu công ty có đúng không?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

how does hệ feel

0

Lihat jawaban (1)