Square root
VBT
Calculator
magnet

Jisoo K

22 tháng 6 2021 02:16

câu hỏi

...the city ( be)......busy? yes, it .....


13

2


H. Phạm

22 tháng 6 2021 07:27

Chào em, câu trả lời như sau: Is the city busy? Yes, it is.

Jisoo K

22 tháng 6 2021 02:17

🙂🙂

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi mình người mới

7

Lihat jawaban (2)

1. Miss Lee often (write) when he (be) young

5

Được xác nhận