Square root
VBT
Calculator
magnet

Tuyến N

15 tháng 4 2020 08:30

câu hỏi

để tham gia lao động dọn vệ sinh sân cỏ trường trung học Cơ sở KhánhThiện cho lớp 7A ,7B ,6A tham gia. Làm sạch sân cỏ khu đất hình chữ nhật thành 3 mảnh hình chữ nhật có diện tích bằng nhau. biết rằng chiều rộng các khu đất các lớp phải làm lần lượt là 5 m ,7 m, 10 m và chiều dài 3 mảnh đất có tổng cộng 62 m. tính chiều dài mỗi mảnh mỗi lớp phải tham gia và diện tích cả khu đất.


0

1


Nguyễn T

26 tháng 4 2020 13:53

lớp 7a thì lấy tổng chia 3 cộng vs 5m nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm số tự nhiên x, 1) 12+(5+x)=20

2

Được xác nhận