Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Y

21 tháng 12 2019 09:28

câu hỏi

Đô thị hoá ở đới nóng?


0

1


Thảo P

22 tháng 12 2019 14:36

đới nóng là nơi có sự di dân và tốc độ đô thị hóa cao. Tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh và số siêu đô thị ngày càng nhiều, tuy nhiên siêu đô thị hóa tự phát triển đã để lại những hậu quả xấu cho môi trường

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

thiên nhiên châu Đại Dương có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế

1

Lihat jawaban (1)