Square root
VBT
Calculator
magnet

Trà M

02 tháng 2 2020 09:57

câu hỏi

Đồ thị hàm số y=ax là đường thẳng đi qua M (-2;1). a) Hãy xác định hệ số a. b)Tìm tọa độ các điểm B,Q đều thuộc đồ thị của hàm số trên,biết hoành độ của B là 4,tung độ của Q là 3 Mik đang cần gấp lắm 😢😢😢


0

1


Trà M

26 tháng 2 2020 12:15

Mn ơi mik xin mn hãy giúp mik ik

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phurong trinh sau: b) (x+1)/(1−x)+(x−1)/(x+1)=4/(1−x^(2))

1

Được xác nhận