Square root
VBT
Calculator
magnet

Thương N

23 tháng 10 2022 13:54

câu hỏi

ÉT Ô ÉT

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

27 tháng 10 2022 13:32

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thương N<strong>,</strong></p><p>Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại tiếp diễn.</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>1. are going</p><p>2. are having</p><p>3. is reading&nbsp;</p><p>4. are doing</p><p>5. are brushing</p><p>6. are travelling&nbsp;</p><p>7. isn't doing/is sleeping</p><p>8. aren't working/are doing</p><p>9. isn't doing/is watching</p><p>10. Is Nga reading&nbsp;</p><p>11. Are they playing</p><p>12. Are the children washing</p><p>13. Is your mother travelling</p><p>14. is Mr. Hung reading/is listening</p><p>15. Is she travelling</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Thương N,

Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng chia động từ ở thì Hiện tại tiếp diễn.

Bài giải chi tiết:

1. are going

2. are having

3. is reading 

4. are doing

5. are brushing

6. are travelling 

7. isn't doing/is sleeping

8. aren't working/are doing

9. isn't doing/is watching

10. Is Nga reading 

11. Are they playing

12. Are the children washing

13. Is your mother travelling

14. is Mr. Hung reading/is listening

15. Is she travelling

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính hợp lí: a) 3/7⋅5/8+3/7⋅11/8+11/7

6

Được xác nhận