Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan N

17 tháng 9 2021 01:37

câu hỏi

đặt tính rồi tính phép cộng trừ


14

3


Quoc H

18 tháng 9 2021 23:27

0572412-057658085

Diễm M

20 tháng 9 2021 15:06

hello chào bạn

Mini__ennion M

05 tháng 10 2021 02:40

२५४।-।४५४=७३३

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

năm nay tuổi của chị giảm đi 3lần thì bằng tuổi của em. biết tổng số tuổi của hai chị em là 16tuổi, hãy tính tuổi của mỗi người năm nay

1

Lihat jawaban (1)