Square root
VBT
Calculator
magnet

ThuyDuong N

11 tháng 10 2022 11:44

câu hỏi

ét o ét

ét o ét

alt

5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

11 tháng 10 2022 11:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em ThuyDuong N,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Chứng minh : BHCK là hình bình hành&nbsp;</p><p>Xét tứ giác BHCK có :&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;MH = MK = HK/2</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MB = MI = BC/2&nbsp;</p><p>Suy ra : BHCK là hình bình hành&nbsp;</p><p>b) BK vuông góc AB và CK vuông góc AC</p><p>Vì BHCK là hình bình hành ( cmt )&nbsp;</p><p>Suy ra : BK // HC và CK // BH ( tính chất hình bình hành )</p><p>mà CH vuông góc AB = F và BH vuông góc AC = E ( gt )</p><p>Suy ra : BK vuông góc AB và CK vuông góc AC ( Từ vuông góc đến //)</p><p>c) Chứng minh : BIKC là hình thang cân&nbsp;</p><p>Vì I đối xứng với H qua BC nên BC là đường trung bình của HI&nbsp;</p><p>Mà M thuộc BC&nbsp; &nbsp; Suy ra : MH = MI ( tính chất đường trung trực )&nbsp;</p><p>mà MH = MK = HK/2 (gt)</p><p>Suy ra : MI = MH = MK = 1/2 HC&nbsp;</p><p>Suy ra : Tam giác HIK vuông góc tại I&nbsp;</p><p>mà BC vuông góc HI (gt)</p><p>Suy ra : IC // BC&nbsp;</p><p>Suy ra : BICK là hình thang&nbsp; (1)&nbsp;</p><p>Ta có : BC là đường trung trực của HI (cmt)&nbsp;</p><p>Suy ra : CI = CH&nbsp;</p><p>mà CH = BK ( vì BKCH là hình bình hành)&nbsp;</p><p>Suy ra : BK = CI (2)</p><p>Từ ( 1) và (2) Suy ra : BICK là hình thang cân. (ĐPCM)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em ThuyDuong N,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

a) Chứng minh : BHCK là hình bình hành 

Xét tứ giác BHCK có :         MH = MK = HK/2

                                                    MB = MI = BC/2 

Suy ra : BHCK là hình bình hành 

b) BK vuông góc AB và CK vuông góc AC

Vì BHCK là hình bình hành ( cmt ) 

Suy ra : BK // HC và CK // BH ( tính chất hình bình hành )

mà CH vuông góc AB = F và BH vuông góc AC = E ( gt )

Suy ra : BK vuông góc AB và CK vuông góc AC ( Từ vuông góc đến //)

c) Chứng minh : BIKC là hình thang cân 

Vì I đối xứng với H qua BC nên BC là đường trung bình của HI 

Mà M thuộc BC    Suy ra : MH = MI ( tính chất đường trung trực ) 

mà MH = MK = HK/2 (gt)

Suy ra : MI = MH = MK = 1/2 HC 

Suy ra : Tam giác HIK vuông góc tại I 

mà BC vuông góc HI (gt)

Suy ra : IC // BC 

Suy ra : BICK là hình thang  (1) 

Ta có : BC là đường trung trực của HI (cmt) 

Suy ra : CI = CH 

mà CH = BK ( vì BKCH là hình bình hành) 

Suy ra : BK = CI (2)

Từ ( 1) và (2) Suy ra : BICK là hình thang cân. (ĐPCM)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận