Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngô P

31 tháng 10 2022 14:25

câu hỏi

ét o ét

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

04 tháng 11 2022 08:54

Được xác nhận

<p>Xin chào Ngô P,&nbsp;</p><p>Đây là kiến thức lượng giác thuộc chương trình lớp 11 em nhé</p><p>Lời giải chi tiết:&nbsp;</p><p>Dạng bài này bạn nhớ điều kiện có nghiệm:&nbsp;</p><p>m^2 + (1-m)^2 &gt; = (√5)^2&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; 2m^2 -2m -4 &gt;= 0m&nbsp;</p><p>=&gt; m &lt;=-1, m &gt;= 2</p><p>Vậy đáp án chính xác là B</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé</p><p>cảm ơn em</p>

Xin chào Ngô P, 

Đây là kiến thức lượng giác thuộc chương trình lớp 11 em nhé

Lời giải chi tiết: 

Dạng bài này bạn nhớ điều kiện có nghiệm: 

m^2 + (1-m)^2 > = (√5)^2 

<=> 2m^2 -2m -4 >= 0m 

=> m <=-1, m >= 2

Vậy đáp án chính xác là B

Hãy đặt thêm câu hỏi để kiến Robo hỗ trợ em nhé

cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9 mủ x - 4.3mủ x - 45 =0

4

Được xác nhận

Các Dạng Bài Tập Hàm Số Lớp 10 Quan Trọng Trong Chương II : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai.

18

Lihat jawaban (1)