Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ B

02 tháng 10 2022 13:29

câu hỏi

ét o ét kiến ơi

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher78

University of Pedagogy

02 tháng 10 2022 13:34

Được xác nhận

<p>Xin chào Vũ B.</p><p>Đây là câu hỏi thuộc hóa học 8.</p><p>Đáp án của câu hỏi này là B.</p><p>Lời giải chi tiết:</p><p>Vì A:CO Là oxit trung tính không tác dụng với axit, bazo.</p><p>&nbsp; &nbsp;C,D: SO2là là oxit axit tác dụng với bazo không tác dụng với axit</p><p>Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào Vũ B.

Đây là câu hỏi thuộc hóa học 8.

Đáp án của câu hỏi này là B.

Lời giải chi tiết:

Vì A:CO Là oxit trung tính không tác dụng với axit, bazo.

   C,D: SO2là là oxit axit tác dụng với bazo không tác dụng với axit

Hãy đặt thêm câu hỏi cho Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

phân biệt đường saccarozơ,glucozơ và fructozơ

0

Lihat jawaban (1)