Square root
VBT
Calculator
magnet

Của S

14 tháng 10 2022 13:19

câu hỏi

Ét o ét, cíu em mấy thầy cô ơi🥲

Ét o ét, cíu em mấy thầy cô ơi🥲

alt

3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher174

University of Pedagogy

14 tháng 10 2022 15:05

Được xác nhận

Xin chào em Của S    Đây là một bài tập thuộc Chương hàm số Bài giải chi tiết: Bài giải chi tiết đã được trình bày rõ ràng ở trong ảnh đính kèm.   Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

alt
alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hai ô tô xuất phát cùng một lúc đi từ Vinh về động lượng xe thứ nhất đi hết 1 giờ 20 phút xe thứ hai đi hết 1 giờ 15 phút tính vận tốc mỗi ô tô biết vận tốc 2 ô tô hơn kém nhau 3 km trên giờ

41

Được xác nhận