Square root
VBT
Calculator
magnet

TRÂN T

14 tháng 12 2019 08:44

câu hỏi

đất đá nước không khí được tạo ra bởi những gì


0

1


Ngọc T

07 tháng 2 2020 14:38

do các thành phần của trái đất tạo ra đất đá nước. À! do thiên nhiên.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vào mùa đông nhiệt độ ở bán cầu bắc so với bán cầu Nam?

0

Lihat jawaban (1)