Square root
VBT
Calculator
magnet

Công N

07 tháng 12 2019 01:21

câu hỏi

đặt một vật trước một gương cầu thấy ảnh của vật trong gương có kích thước lớn hơn vật. Gương đó là gương cầu lồi hay lõm? Tại sao?


0

1


Thảo P

08 tháng 12 2019 02:27

Gương cầu lõm. Vì gương cầu lõm là ảnh lớn hơn vật, gương cầu lồi là ảnh nhỏ hơn vật

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tại sao trong môi trường chất rắn âm phát r lớn hơn trong môi trường chất lỏng

0

Lihat jawaban (1)