Square root
VBT
Calculator
magnet

Yuan W

14 tháng 4 2020 09:07

câu hỏi

đất liền chiếm bao nhiêu % bề mặt trái đất?


0

1


Thiên V

14 tháng 4 2020 14:49

Đất liền chiếm 30% bề mặt trái đất

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải thích vì sao diện tích đảo grơn len trong hình 9 lại rộng gần bằng lục địa Nam Mỹ còn ở hình 10 thì nhỏ hơn rất nhiều

3

Lihat jawaban (1)