Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

13 tháng 9 2021 13:04

câu hỏi

Ít hơn là trừ mà sao nó ghi là cộng?


13

8


Thanh L

13 tháng 9 2021 13:05

Nó bị nhầm đó

Quỳnh N

16 tháng 9 2021 10:03

nó bị lỗi hay sao ấy

Quỳnh N

16 tháng 9 2021 10:04

tôi cũng bị như vậy đó

GIAHUY G

15 tháng 9 2021 00:56

đúng mà

Giatanthanh G

15 tháng 9 2021 12:45

tùy tình huống

Ha P

20 tháng 9 2021 12:57

Lớp mấy đấy

Thanh L

23 tháng 11 2021 12:39

Tôi lớp 4

Lê C

24 tháng 11 2021 04:14

classroom 3A

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bao giờ đi học!?

1

Lihat jawaban (1)