Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê H

06 tháng 1 2021 04:26

câu hỏi

đạt giá trị cực đại tìm giá trị cực đại đó


4

1


T. Tiển

06 tháng 1 2021 09:38

Chào em, em vui lòng cung cấp đầy đủ nội dung đề bài để thầy hướng dẫn giải em nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m được treo vào đầu một sợi dây mềm, nhẹ, không dãn, dài 64 cm. Con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Lấy g = π^2(m/s). Tính chu kì dao động của con lắc ?

0

Lihat jawaban (1)