Square root
VBT
Calculator
magnet

Tạ Đ

15 tháng 2 2023 13:23

câu hỏi

Đốt cháy photpho trong lọ chứa khí oxi. Sau khi phản ứng kết thúc, cho nước vào lọ, lắc đều rồi thử sản phẩm bằng giấy quỳ tím. Nêu hiện tượng và viết phương trình

Đốt cháy photpho trong lọ chứa khí oxi. Sau khi phản ứng kết thúc, cho nước vào lọ, lắc đều rồi thử sản phẩm bằng giấy quỳ tím. Nêu hiện tượng và viết phương trình


14

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

20 tháng 2 2023 14:27

Được xác nhận

<p>Chào em Tạ Đ,</p><p>Đây là dạng bài xác định hiện tượng của phương trình phản ứng.</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>&nbsp;</p><p>Phương trình phản ứng:&nbsp;</p><p><strong>4P + 5O<sub>2</sub> -&gt; 2P<sub>2</sub>O<sub>5</sub></strong></p><p><strong>3H<sub>2</sub>O + P<sub>2</sub>O<sub>5 </sub>-&gt; 2H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub></strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Hiện tượng:&nbsp;</strong></p><p><strong>- </strong>Khi đốt Photpho trong O2, Photpho cháy mạnh trong khí oxi với ngọn lửa sáng chói, <strong>tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột tan được trong nước</strong>.</p><p>- Loại bột này tan được trong nước, tạo axit photphoric, nhúng quỳ tím làm quỳ tím <strong>hóa đỏ.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Tạ Đ,

Đây là dạng bài xác định hiện tượng của phương trình phản ứng.

 

Bài giải chi tiết:

 

Phương trình phản ứng: 

4P + 5O2 -> 2P2O5

3H2O + P2O5 -> 2H3PO4

 

Hiện tượng: 

- Khi đốt Photpho trong O2, Photpho cháy mạnh trong khí oxi với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới dạng bột tan được trong nước.

- Loại bột này tan được trong nước, tạo axit photphoric, nhúng quỳ tím làm quỳ tím hóa đỏ.

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé.

Cảm ơn em.

Nguyễn Đ

16 tháng 2 2023 14:08

<p>b</p>

b

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Oxit axit là A. CO2, P2O5, CO, SiO2, SO2, SO3 B. CO, CO2, P2O5, SO2, SO3 C. CO2, SiO2, P2O5, SO2, SO3 D. CO2, P2O5, SO2, SO3, Fe2O3

12

Được xác nhận

Hòa tan 10g hỗn hợp kim loại gồm Fe và Cu trong 200g dd axit sunfuric loãng. Sau phản ứng thu được 2,8(l) khí (đktc) 1)Viết phương trình hóa học 2)Tính thành phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu 3)Tính nồng độ phần trăm(%) của axit tham gia phản ứng

58

Lihat jawaban (1)