Square root
VBT
Calculator
magnet

Thuyen M

12 tháng 1 2021 14:37

câu hỏi

đốt cháy hoàn toàn hữu cơ A dùng một lượngO2 gấp 8 lần lượng O2 có trong A thu được CO2, H2O theo tỉ lệ khối lượng 22:9. Lập CT đơn giản của A


12

1

Được xác nhận

Đ. Huy

13 tháng 1 2021 01:43

Được xác nhận

Chào em! Em có tham khảo cách giải sau: Gọi công thức của A là CxHyOz CxHyOz +(x+y/4-z/2) O2 --> xCO2+y/2H2O. CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng 22:9 --> 44x/9y=22/9 --> x/y=1/2 (1). Đốt cháy hoàn toàn hữu cơ A dùng một lượng O2 gấp 8 lần lượng O2 có trong A. 32(x+y/4-z/2)=8.16z. --> x+y/4-z/2=4z (2). Giả sử y=2 thế vào (1) --> x=1. Thế x, y vào (2) --> z=1/3. x:y:z=1:2:1/3=3:6:1. Công thức đơn giản nhất của A là C3H6O.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hỗn hợp 2,8 g C và S phản ứng hoàn toàn với khí oxi. thể tích khí o2 (dktc) cần dùng là 3,36 lít a.viết các phương trình hóa học b.tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

0

Lihat jawaban (1)