Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

13 tháng 1 2020 14:26

câu hỏi

đốt cháy hoàn toàn hợp chất X chỉ chứa 3 nguyên tố bằng không khí vừa đủ, thu được 13,2g co2 , 7,2g h20 và 40,32l n2. CTPT của X là


1

1


Lê T

19 tháng 1 2020 03:14

đầu tiên tính số mol của co2, h20, n2 sau đó gọi CT có dạng: CxHyNz rồi lập tỉ lệ x:y:z...

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho E gồm C2H2 và C3H4 có d/H2= 18,6 Sục 1,12l E( đkc)vào cốc đựng dd AgNO3/NH3 thu được m gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của m là

3

Lihat jawaban (1)