Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà T

19 tháng 2 2020 08:07

câu hỏi

để đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam magie cần phải dùng bao nhiêu lít oxi


0

1


La T

24 tháng 2 2020 12:59

cần 6,72 lít oxi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

khử 15.2 g hỗn hợp Fe2O3 và FeO bằng V lít H2 ở nhiệt độ cao thu dc sắt kim loại. Đẻ hòa tan hết lượng Fe này cần dùng dd chứa 0.4 mol HCl sinh ra a(lít) H2(ĐKC) a)Tính V. b)Dẫn a lít H2 qua ống chứa 20g oxit RO đốt nóng sau pứ thu dc 17.6g hh rắn trong đó chứa 55.397%R. Xác định R. Tính H pứ khử RO.

6

Lihat jawaban (1)