Square root
VBT
Calculator
magnet

Nhi H

03 tháng 2 2020 15:05

câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 3,44 gam anken A thu được 5,376 lít CO2 điều kiện tiêu chuẩn xác định công thức phân tử A xác định công thức cấu tạo đúng A biết khi thế monoclo chỉ cho 2 sản phẩm viết phản ứng minh họa ra


4

2


Mine T

08 tháng 2 2020 12:36

đề sai r ban

Mine T

08 tháng 2 2020 12:39

neu la anken thi mol H20 sẽ lớn hon mol co2 này ngược lai,, nha ,, thì ankin joac ankadien ms đúng,, vs lai so lieu bấm ko ra bn kiểm tra lai số mik giải theo ankin 1/3,44:(14n-2) =(n-1)/ 0,24

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đốt cháy 7,2 g một hiđrocacbon cần 11,2 lít oxi Tìm công thức phân tử hiđrocacbon

2

Lihat jawaban (1)

Cho dung dịch KOH đến dư vào 500ml dung dịch (NH4)2SO4 2M đun nóng nhẹ. Thể tích khí thoát ra ở đktc là???

371

Được xác nhận