Square root
VBT
Calculator
magnet

Tấn P

26 tháng 10 2022 17:16

câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 20,1 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, không no (có 1 nối đôi C=C), kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng cần 146,16 lít không khí (đktc), thu được 46,2 gam CO 2 . Biết rằng trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích. Công thức phân tử của 2 este là

Đốt cháy hoàn toàn 20,1 gam hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức, không no (có 1 nối đôi C=C), kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng cần 146,16 lít không khí (đktc), thu được 46,2 gam CO2. Biết rằng trong không khí oxi chiếm 20% về thể tích. Công thức phân tử của 2 este là


8

2

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:21

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 bài ôn tập</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>n<sub>không khí</sub> = 6,525 mol</p><p>⇒ n<sub>O2</sub> = 6,525 x 0,2 = 1,305 mol.<br>n<sub>CO2</sub> = 1,05 mol.<br>Giả sử X có công thức chung là C<sub>n</sub>H<sub>2n - 2</sub>O<sub>2</sub><br>C<sub>n</sub>H<sub>2n - 2</sub>O<sub>2</sub> + O<sub>2</sub> → nCO<sub>2</sub> + (n - 1)H<sub>2</sub>O<br>Theo BTKL: m<sub>H2O</sub> = 20,1 + 1,305 x 32 - 1,05 x 44 = 15,66 gam</p><p>⇒ n<sub>H2O</sub> = 0,87 mol.<br>n<sub>X</sub> = 1,05 - 0,87 = 0,18 mol → M<sub>CnH2n - 2O2</sub> = 20,1 : 0,18 ≈ 111,67</p><p>&nbsp;⇒ n ≈ 5,83<br>⇒ X gồm C<sub>5</sub>H<sub>8</sub>O<sub>2</sub> và C<sub>6</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 bài ôn tập

Câu trả lời chi tiết như sau:

nkhông khí = 6,525 mol

⇒ nO2 = 6,525 x 0,2 = 1,305 mol.
nCO2 = 1,05 mol.
Giả sử X có công thức chung là CnH2n - 2O2
CnH2n - 2O2 + O2 → nCO2 + (n - 1)H2O
Theo BTKL: mH2O = 20,1 + 1,305 x 32 - 1,05 x 44 = 15,66 gam

⇒ nH2O = 0,87 mol.
nX = 1,05 - 0,87 = 0,18 mol → MCnH2n - 2O2 = 20,1 : 0,18 ≈ 111,67

 ⇒ n ≈ 5,83
⇒ X gồm C5H8O2 và C6H10O2

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

26 tháng 10 2022 17:24

Được xác nhận

<p>Xin chào em Tấn P,</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết đính kèm ảnh</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Tấn P,

Đây là một bài tập thuộc môn Hóa 12 

Bài giải chi tiết đính kèm ảnh

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

je jAwjf g ja

6

Lihat jawaban (1)