Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

05 tháng 12 2022 14:20

câu hỏi

Đốt cháy hoàn toàn 15,6 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg cần vừa đủ 8,96 lit O2(đktc). a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu b. Tính khối lượng của các oxit sinh ra sau phản ứng

Đốt cháy hoàn toàn 15,6 g hỗn hợp 2 kim loại Al và Mg cần vừa đủ 8,96 lit O2(đktc).
a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu
b. Tính khối lượng của các oxit sinh ra sau phản ứng


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 12:11

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần kim loại Bài giải chi tiết: Ta có: 3nAl + 2nMg = 4nO2 27nAl + 24nMg = 15,6 giải hpt ta có: nAl = 0,4mol=nAl2O3 nMg=0,2 mol=nMgO %Al = 69% %Mg=31% mAl2O3 =40,8g mMgO=8g Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp em với ạ

1

Được xác nhận