Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh N

10 tháng 8 2022 07:26

câu hỏi

Đốt cháy 9,84g hỗn hợp gồm C và S trong đó C có khối lượng là 0,24g ta thu được 1 hỗn hợp khí a. viết phương trình hóa học b. tính thể tích hỗn hợp khí thu được c. tính thành phần % về thể tích của mỗi chất khí có trong hỗn hợp khí (biết các khí đó ở điều kiện tiêu chuẩn)


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

15 tháng 8 2022 04:26

Được xác nhận

Chào em Thanh N, Đây là một bài thuộc môn Hóa, khối 9 Lời giải chi tiết của câu hỏi này như sau. Ta có: mC=0,24 gam→mS=9,48−0,24=9,24 gam→nC=0,24:12=0,02 mol; nS=9,24:32=0,28875 mol a) Phản ứng xảy ra: C+O2→CO2 S+O2→SO2 b) Sau phản ứng hỗn hợp gồm:CO2;SO2 →nCO2=nC=0,02 mol; →nSO2=nS=0,28875 mol →nhh=0,02+0,28875=0,30875 mol →Vhh=0,30875.22,4=6,916 lít c) Vì % số mol=% thể tích →%VCO2=(0,02:0,30875).100=6,5% →%VSO2=93,5% Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho 5,6g FE td với 500 mL dd HCL.tính cm của dd muối thu được

8

Được xác nhận