Square root
VBT
Calculator
magnet

Thư M

08 tháng 2 2020 13:18

câu hỏi

đốt cháy 6,4 gam photpho trong một bình chứa 6,72 lít khí O2 (ở đktc) a) Viết phương trình phản ứng xảy ra? b) Sau phản ứng photpho hay oxi dư? c) Tính khối lượng hợp chất tạo thành?


0

1


P. Nguyen

22 tháng 2 2020 08:52

a) 4P + 5O2 → 2P2O5 (to) b) n(P) = m/M =6,4/31 = 0,206 (mol) n(O2) = V/22,4 = 6,72/22,4 = 0,3 (mol) Ta thấy: n(P)/4>n(O2)/5 → P dư, O2 phản ứng hết c) Từ phương trình hóa học: n(P2O5) = 2/5 .nO2 = 2/5 .0,3 = 0,12 (mol) → m(P2O5) = n.M = 0,12.(31.2+16.5) = 17,04 (g)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ghi thành sơ đồ phản ứng sau, kèm theo điều kiện phản ứng nếu có,chỉ ra chất tham gia và sản phẩm a.đá vôi(canxi cacbonat) bị phân hủy khi nung nóng tạo ra vôi sống và khí cacbonic b.thả kẽm vào dung dịch axit clohiđric thấy có bọt khí sinh ra đó là khí hiđro bà dung dịch muối kẽm clorua mình cảm ơn mn giải giúp mình bài này<3

3

Lihat jawaban (1)