Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh D

15 tháng 8 2022 13:09

câu hỏi

Đốt cháy 20g hỗn hợp Zn,Al,Fe trong khí oxi dư thu đc 32,8g hỗn hợp rắn X , Toàn bộ X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 2M . Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.Tính giá trị của V


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher48

University of Pedagogy

06 tháng 9 2022 15:30

Được xác nhận

<p>Chào em Quỳnh D,</p><p>Đây là câu hỏi thuộc &nbsp;hóa 1.</p><p>Lời giải chi tiết cho câu hỏi nằm trong phần ảnh đính kèm.&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Chào em Quỳnh D,

Đây là câu hỏi thuộc  hóa 1.

Lời giải chi tiết cho câu hỏi nằm trong phần ảnh đính kèm. 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 

Cảm ơn em

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Để làm khô khí CO2 cần dẫn khí này qua:

3

Được xác nhận