Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

05 tháng 1 2023 10:54

câu hỏi

Đốt cháy 14,8 gam hợp chất hữu cơ X thu được 13,44 lít CO 2 (đktc) và 10,8 gam H 2 O. Tìm công thức phân tử của X biết tỉ khối hơi của X so với ca cao = 2,55.

Đốt cháy 14,8 gam hợp chất hữu cơ X thu được 13,44 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Tìm công thức phân tử của X biết tỉ khối hơi của X so với ca cao = 2,55.

 

 

 

 

 

 

 


10

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

09 tháng 1 2023 06:51

Được xác nhận

Chào em Ẩn D, Đây là bài thuộc dạng xác định CTHH chất hữu cơ. Bài giải chi tiết: Khối lượng phân tử của X: 2,55x40= 102 (g/mol) nCO2= 13,44/22.4= 0,6 nH2O = 10,8/18 = 0,6 => nO/X = (14,8-0,6.12-0,6.2)/16= 0,4 => nC:nH:nO = 0,6: 1,2: 0,4 = 3: 6: 1 => Công thức đơn giản nhất: (C3H6O)n Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

1