Square root
VBT
Calculator
magnet

Vân T

04 tháng 8 2021 13:14

câu hỏi

đốt cháy 13,64g photpho trong khí oxy thu đc 31,24 hợp chất đó là


12

1


Đức N

05 tháng 8 2021 02:42

O2=17.6g còn chất tạo thành là P2O5

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

biết rằng hai nguyên tử lưu huỳnh nặng bằng một nguyên tố X,X

2

Lihat jawaban (1)

Để khử hoàn toàn 40gam Fe2O3 cần V lít khí Hidro (đktc) ở điều kiện thích hợp. Giá trị của V là?

6

Được xác nhận